Logo mooisonenbreugel.nl
   | Fotonummer: b75060
Foto: Wil Feijen
Foto's Algemeen / Son & Breugel

Vrijwilligerspenning voor Henk Hutten

Son en Breugel - De Vrijwilligerspenning van de gemeente Son en Breugel werd maandag 13 januari uitgereikt aan Henk Hutten. De 77-jarige Henk is op vele terreinen actief als vrijwilliger en daarom werd hij door burgemeester Hans Gaillard extra in het zonnetje gezet. Henk ontving de onderscheiding tijdens een bijeenkomst voor de vrijwilligers van de Heemkundekring.

De vrijwilligerspenning wordt ieder jaar toegekend als blijk van waardering aan zowel inwoners als niet-inwoners, die zich op enig terrein van het maatschappelijk leven belangeloos verdienstelijk hebben gemaakt voor de Son en Breugelse gemeenschap. 

Actief betrokken
Henk was vanaf 1975 tot circa 1983 medeorganisator van de Pieter Breugelspelen in Breugel en in 1974 medeoprichter van de Heemkundekring waar hij voorzitter was van 1974 tot 1982. In deze tijd heeft hij vele artikelen geschreven en voordrachten gegeven over de geschiedenis van Son en Breugel. Henk is ook medeauteur van het boek 'Son en Breugel 1960-1970'. Van 1975 tot 1988 was hij redactielid van het tijdschrift 'Heemschild' later genaamd 'Heem Son en Breugel'. Sinds 2003 is hij weer lid van de redactie. Henk is tevens medeorganisator van diverse tentoonstellingen over onder andere Sonnius (2014) en de Bevrijding (2019).

CDA
Henk werd in 2001 benoemd tot CDA-bestuurslid van de afdeling Son en Breugel. Van 2002 tot 2007 was hij voorzitter van deze afdeling.

Parochie Sint Petrus' Banden
Van 2003 tot 2012 was Henk voorzitter van het parochiebestuur en lid van de beleidsgroep. Van 2010 tot 2012 fungeerde hij tevens als penningmeester. Vanaf 2003 tot nu is hij lid van het Gregoriaanse Koor en tevens waarnemend dirigent. Van 2010 tot 2012 nam hij ook deel aan het kerkvervoer (ophalen en thuisbrengen van ouderen voor de eucharistieviering). Ook bezorgde hij een aantal jaren de brieven van de actie Kerkbalans. Daarnaast bracht Henk het kerkelijk kunstbezit van de parochie in kaart en maakte hij de archieven van de parochie overzichtelijk, zodat zij toegankelijk werden voor iedereen. Hij is steunpunt en vraagbaak over kwesties en vragen over de historie van de kerk.

Remember September 2019
Bij de activiteiten rond de 75e viering en herdenking van de bevrijding, heeft Henk een belangrijke rol gespeeld. Hij heeft alle teksten geschreven voor het lespakket voor de basisscholen en de bijpassende foto's verzameld. Hij bezocht ook alle scholen om hen te motiveren het lespakket te gaan gebruiken. Voor de Heemkundekring schreef hij een extra uitgave van 'Heem', geheel in het teken van de bevrijding van Son en Breugel. Daarnaast heeft hij samen met het Vestzaktheater de expositie 75 jaar bevrijding voorbereid en vormgegeven. Verder heeft hij input geleverd aan de programmacommissie van de Harmonie voor het Bevrijdingsconcert en controleerde het script op historische feiten. Ten slotte schreef hij een achtergrondverhaal over de oorlog voor de speciale bevrijdingskrant van DeMooiSonenBreugelKrant.

Meer berichten
 
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=6037618&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=mooisonenbreugel.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=569" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>