(vlnr) Suzanne Teunisse huisarts,
Claudia Gijsbers huisarts en
Heidi Broeksteeg praktijkmanager van huisartsenpraktijk Rijnlaan
(vlnr) Suzanne Teunisse huisarts, Claudia Gijsbers huisarts en Heidi Broeksteeg praktijkmanager van huisartsenpraktijk Rijnlaan Foto: Huisartsen praktijk Rijnlaan

Son en Breugelse huisartsen laten ook hun stem horen tijdens manifestatie

Algemeen

Son en Breugel - Huisartsen moeten toegankelijk blijven voor patiënten. De emmer met water die in de week van 27 juni tot en met 1 juli in de spreekkamers van de huisartsen van Praktijk Rijnlaan staat, laat symbolisch zien dat de huisartsen verzuipen in hun werk, en beeldt figuurlijk de actie ‘Help de Huisarts Verzuipt!’ uit. In deze week houden de Landelijke Huisartsenvereniging (LHV), Vereniging Praktijkhoudende Huisartsen (VPH) en de actiegroepen ‘De bezorgde huisarts’ en ‘Help de huisarts verzuipt’ een landelijke actie om aandacht te vragen voor de druk op de huisartsenzorg. Op vrijdag 1 juli staat de actiedag gepland met een manifestatie op het Malieveld in Den Haag, waar ook huisartsen en praktijkmedewerkers uit Son en Breugel zich bij aansluiten. Beide praktijken zijn die middag alleen voor spoedgevallen bereikbaar. Reeds gemaakte afspraken gaan gewoon door.

Redacteur: Emmy Grit
Fotograaf: Wil Feijen

Tijdens deze actieweek staan vier thema’s centraal: meer tijd voor de patiënt, de wachttijden in ggz, sociaal domein en tweede lijn moeten aangepakt worden, de druk op de avond-, nacht- en weekenddiensten moet verminderd worden, en het gebrek aan voldoende en betaalbare praktijkhuisvesting moet in gemeenten beter geregeld worden; dat laatste speelt ook een grote rol in Son en Breugel. “De hele week wordt actiegevoerd, maar op de afsluitende dag gaan huisartsen en praktijkmedewerkers uit Son en Breugel naar Den Haag om hun stem te laten horen en aandacht te vragen voor die vier thema’s”, licht huisarts Suzanne Teunisse van Praktijk Rijnlaan de actieweek toe. Christian de Groot, huisarts MC De Linden: “De huisartsen en praktijkmedewerkers van MC De Linden ondersteunen de vier thema’s, maar reizen niet naar Den Haag om deel te nemen aan de manifestatie.”

Gebrek aan ruimte
Suzanne: “Praktijk Rijnlaan en MC De Linden zijn uit hun jasje gegroeid en hebben grotere huisvesting nodig. In Praktijk Rijnlaan is voor iedere ruimte, ieder hoekje en gaatje een creatieve oplossing gevonden, zodat zorg geboden kan worden die nodig is, hoewel dat niet altijd optimaal functioneert.” De balie met doktersassistente zit achter een muur met kasten, waardoor je haar niet meteen ziet als je binnenkomt, en de backoffice is samengevoegd met de keuken in een te kleine ruimte. De behandelkamer voldoet aan de minimale eisen, maar is te klein als bijvoorbeeld ambulancebroeders met een brancard naar binnen moeten voor een spoedgeval, er is geen invalidentoilet en de badkamer wordt tevens gebruikt als opslagruimte/schoonmaakruimte. Behalve ruimtegebrek zijn de praktijkruimtes gehorig en is er geen lift aanwezig voor mensen die minder mobiel zijn en een zorgverlener moeten bezoeken die op de eerste verdieping zit. Suzanne: “We hebben geluidsisolatiepanelen aan het plafond bevestigd, een deur tussen balie en backoffice annex keuken gemaakt, en nog meer gedaan om het geluid zoveel mogelijk te dempen, maar dat is meer ‘roeien met de riemen die we hebben’, en het lost het gebrek aan ruimte niet op.” 

Ook MC De Linden heeft bij de gemeente in het verleden al aangegeven dat de praktijkruimte te klein is en er geen uitbreiding mogelijk is voor bijvoorbeeld een arts in opleiding, en dat ze graag met de gemeente naar een oplossing willen zoeken. Christian: “Het contact met de gemeente verloopt goed en inmiddels is er voor onze praktijk een perspectief, waar we later graag op terug komen.”

Suzanne is al enkele jaren bezig om een grotere praktijkruimte te zoeken en heeft daarover goed contact met de gemeente: “Er is al een ontwerp getekend waarin wijkcentrum Braecklant en jongerencentrum Chill-out op de begane grond gehuisvest worden en op de eerste verdieping een kleinschalig gezondheidscentrum voor huisartsen, assistentes en een aantal eerstelijns zorgverleners, onder wie een oefentherapeut, bekkenfysiotherapeut, diëtiste, psycholoog en verloskundigenpraktijk Anemoon. De beschikbare ruimtes op de eerste verdieping kunnen multifunctioneel gebruikt worden.”

Het ontwerp van het nieuwe wijkcentrum is een duurzaam en innovatief gebouw, dat in drie maanden gebouwd kan worden en past in de omgeving. “We vinden het belangrijk om verbinding met de wijk te hebben, maar ook willen we rekening houden met de omgeving. Zo kunnen de bomen blijven staan, is er in het ontwerp veel oog voor groen, en zullen er extra parkeerplaatsen bij komen.” De oppervlakte van het nieuwe gebouw is net zo groot als het huidige Braecklant en Chill-out samen, maar er komt ook nog een verdieping bovenop. Volgens Suzanne valt het ontwerp binnen de kaders van het bestemmingsplan, en ook wethouder Jos de Bruin van de gemeente Son en Breugel bevestigt dat. 

Praktijk Rijnlaan
De wethouder: “Het bestuur van Braecklant staat positief tegenover het idee om samen met een gezondheidscentrum in één wijkcentrum gehuisvest te worden. Achter de schermen wordt hard gewerkt, maar toch loopt het proces vertraging op, enerzijds door de personele bezetting in verband met ziekte van de ambtenaar die dit project in zijn portefeuille heeft, en anderzijds doordat er nu geen besluiten genomen mogen worden vanwege het nieuw te vormen college.” Maar er zijn nog meer zaken die uitgezocht en opgelost moeten worden; denk daarbij aan de verhuur of verkoop van de grond, en wie wordt eigenaar van het pand. “Dat moet goed uitgezocht worden en daarbij kan niet over één nacht ijs gegaan worden. De gemeente beseft ook dat Praktijk Rijnlaan de laatste jaren behoorlijk is gegroeid wat betreft het aantal patiënten, mede door de nieuwbouwwijk Sonniuspark, en dat huisarts Suzanne Teunisse geen uitbreidingsmogelijkheden meer heeft op de huidige locatie”, aldus de wethouder.

Ook Medisch Centrum De Linden heeft geen mogelijkheden meer om te groeien, en nieuwe patiënten aannemen is niet meer zo vanzelfsprekend als jaren geleden. Christian: “Maar nu er meer perspectief is voor de toekomst en we meer digitaal zijn gaan werken, komt een patiëntenstop niet meer zo snel in het zicht.”

De nood is hoog
De wethouder: “De nood is hoog, zowel bij Praktijk Rijnlaan als bij MC De Linden.” Zo’n vier maanden geleden zijn er plannen en tekeningen aan het college gepresenteerd voor een multifunctioneel gezondheidscentrum voor huisartsen, fysiotherapie en tandartsen, op de locatie van de parkeerplaats van het Vestzaktheater. “We willen in Son en Breugel een hoog voorzieningenniveau hebben. We moeten veel zaken goed onderzoeken en goed beargumenteren naar alle partijen toe. En dat is niet in alle gevallen heel simpel en het kost veel tijd om dit te onderzoeken”, aldus de wethouder.

Ondanks dat de gemeente bezig is met plannen en zoeken naar de mogelijkheden voor nieuwe huisvesting, gaan de Son en Breugelse huisartsen en praktijkmedewerkers naar Den Haag om samen met hun collega’s uit Nederland hun stem te laten horen dat er aandacht moet zijn voor goede huisvesting en voor de andere drie genoemde thema’s. “We moeten onze stem laten horen, omdat deze zomer de overheid meerjarenplannen voor de zorg maakt. We laten samen een stevig geluid horen: we willen concrete, afdwingbare afspraken om de drukte te verminderen. Dit doen we in het belang van alle patiënten”, aldus Suzanne.

(vlnr) Jac Tonneijk pennigmeester Braecklant, Suzanne Teunisse (huisarts) en Jos de Bruin (wethouder) ,