Henk van der Wal (links) en John Frenken gieten symbolisch het water, dat het begin zal zijn voor een speelvijver
Henk van der Wal (links) en John Frenken gieten symbolisch het water, dat het begin zal zijn voor een speelvijver Foto: MooiSonenBreugel

Sonniuspark krijgt eigen speel-, beleef- en doepark

Algemeen

In het Sonniuspark, het laatste grote nieuwbouwproject in Son en Breugel, is recentelijk de laatste kavel verkocht. Daarmee is de wijk wat mogelijke bebouwing betreft compleet, ook al moet er op een enkele kavel na nog gestart worden met de bouw. Aan de noordzijde van de wijk ligt een park, al is het woord park wel veel gezegd, wegens het verwilderde groen en slechts her en der een bankje.

Redactie: Adrie Neervoort

“Het is dan ook een park dat 10 jaar geleden versneld is aangelegd omdat er toen weinig geld was door de woningcrisis”, vertelt Henk van der Wal van de gemeente Son en Breugel, en sinds de start van de wijk lid van het bouwteam.

Samen met de bewoners
Het geldgebrek werd volgens Van der Wal veroorzaakt doordat de grondverkoop stagneerde tijdens het begin van de bouwcrisis in 2012. Van der Wal: “Gelukkig hebben we toen nog wel door kunnen bouwen, zij het op kleine schaal, en werden er direct na de crisis weer snel kavels en dus woningen verkocht. Dit heeft gezorgd voor een betere financiële situatie voor de ontwikkeling van het park.” Volgens hem kon er toen weer gedacht worden aan de ontwikkeling van het park. “Voorop stond dat we het samen met de bewoners wilden doen”, aldus Van der Wal.

Het bouwteam heeft toen samen met wethouder John Frenken een plan ontwikkeld. “We presenteerden feitelijk alleen een technisch verhaal dat nog volledig moest worden ingevuld”, vertelt John Frenken, die als wethouder verantwoordelijk was voor de ontwikkeling van Sonniuspark. “De bewoners waren direct enthousiast”, vult Van der Wal aan.

“Het plan is dus vanaf het begin een samenwerking geweest tussen de bewoners en de gemeente. Dat kun je bijzonder noemen, maar ik als lid van het bouwteam vond het vooral prettig”, aldus Van der Wal. Samen werd er dus een plan ontwikkeld dat Van der Wal omschrijft als de spreekwoordelijke ‘kers op de taart’ voor het plan Sonniuspark. Doordat de omwonenden de gelegenheid hebben gekregen om mee te denken in de uitvoer van het plan, was er vanaf het begin betrokkenheid en voelde iedereen zich meer verantwoordelijk.

Het wachten was op de ontgrondingsvergunning van de provincie; recentelijk is de procedure doorlopen en is die vergunning afgegeven, en nu kan de aanbestedingsprocedure dus worden gestart. Wethouder Frenken is het eens met de kers-op-de-taartvergelijking, en vindt dat Henk van der Wal zeker ook een taart verdient. “Hij is vanaf het begin betrokken bij de ontwikkeling en bouw van het Sonniuspark, en heeft hier als ambtenaar van onze gemeente dag in dag uit aan gewerkt. Hij vervulde misschien wel een nog belangrijkere rol in de uitrol van het plan Sonniuspark dan ik als wethouder”, zegt Frenken.

Rollen omdraaien
Omdat, zoals Frenken het omschrijft, een wethouder altijd degene is die nadat het project af is in de schijnwerpers komt te staan, wil hij nu de rollen omdraaien. Hij neemt Van der Wal mee naar het park waar hij een kleine ceremonie heeft voorbereid om de start van de aanleg van het nieuwe park officieel te maken. Daarbij schenkt hij Van der Wal een pot, gevuld met zand uit het park, als herinnering, en gieten ze beiden een flesje water leeg als teken dat water de grond niet alleen vruchtbaar maakt, maar dat het poeltje dat daardoor ontstaat mag uitgroeien tot een hele grote speelvijver. Daarna knippen zij nog een lint (touw) door als teken dat de ombouw naar een nieuw beleef- en doepark voor iedereen in het Sonniuspark is begonnen.

In het najaar van 2022 zal worden begonnen met fase 1 van de aanleg van het park, waarbij veel bestaande beplanting behouden blijft, en er ook nog eens 2000 bomen extra zullen worden geplant. Er komen twee vijvers in het park, waarvan één zelfs met een eilandje. Deze vijvers zijn straks onderdeel van de waterhuishouding in het Sonniuspark. De vijvers worden gevuld door grondwater en regenwater vanuit het regenwaterstelsel van het Sonniuspark. Hierbij dragen de vijvers dus bij aan de klimaatadaptieve maatregelen in het park. “Het park ligt precies in een gebied waar watermanagement al honderden jaren belangrijk is voor het gebruik van het gebied, dus daar passen de vijvers en de functie die zij straks hebben prima bij”, aldus Frenken.

Natuurlijke elementen
Op één van de vijvers komt een klein pontje en rondom de vijvers en in het park zullen verschillende speelelementen komen, die vooral bestaan uit natuurlijke elementen. Zo is een bankje bijvoorbeeld gewoon een boomstam en een klimtoestel een boom die elders is gekapt, maar waar de takken nog aan zitten; erg leuk om in te klimmen. Ook op deze wijze vind je duurzaamheid terug in het park.

Henk van der Wal wijst ook op de bestaande geluidswal, die ook onderdeel gaat uitmaken van het park, doordat er bijvoorbeeld een uitkijktoren op geplaatst wordt; maar ook aan een kabel- of tokkelbaantje wordt gedacht.
Als het uiteindelijk in 2023 zal zijn voltooid, zal het een park van de toekomst zijn en zeker ook een park voor alle inwoners van Son en Breugel. “Een speel-, beleef- en doepark, voor iedereen dus”, besluit Van der Wal, terwijl hij nog eenmaal zijn blik over het huidige terrein laat gaan.