Afbeelding

Extra stembureaus in Son en Breugel op 6 april

Politiek

De gemeente Son en Breugel heeft naar aanleiding van de uitspraak van de rechtbank Oost-Brabant in Den Bosch besloten om vier extra stembureaus te openen op 6 april 2016.
Inwoners van Son en Breugel kunnen voor het uitbrengen van hun stem tijdens het referendum terecht op de volgende zeven locaties:

1. Gemeentehuis, Raadhuisplein 1
2. Verzorgingshuis Berkenstaete, De Bontstraat 71
3. Korein Kinderplein, Ruysdaelstraat 2
4. BS De Bloktempel, IJssellaan 6
5. Parochiegebouw Den Bauw, St. Genovevastraat 29
6. BS De Stokland, Jupiterstraat 3
7. De Boerderij, Leeuwstraat 2

Meer informatie over het referendum
Op woensdag 6 april 2016 houdt Nederland een referendum over de associatieovereenkomst tussen de Europese Unie (EU) en Oekraïne.

Waarom wordt hierover een referendum gehouden? Staat in de overeenkomst iets over toetreding tot de EU? En wat gebeurt er met de uitkomst van het referendum? Meer informatie hierover vindt u op de website www.referendum-commissie.nl.
De vraag op het stembiljet luidt: Bent u voor of tegen de wet tot goedkeuring van de Associatieovereenkomst tussen de Europese Unie en Oekraïne? Het raadgevend referendum is pas geldig bij een opkomstpercentage van ten minste 30 procent van het totale aantal kiesgerechtigden. Bij een geldig raadgevend referendum is het aan het kabinet om te beslissen of het de uitspraak van de kiezer overneemt of naast zich neerlegt.
Bent u als kiezer niet in de gelegenheid om persoonlijk te stemmen, dan kunt u een ander machtigen.