Het Vestzaktheater toen nog het Corniliushuis in 1935
Het Vestzaktheater toen nog het Corniliushuis in 1935 Foto: Erfgoedvereniging Son en Breugel

Eerste nummer ‘Heem Son en Breugel’ van 2023

Algemeen

Son en Breugel - Het eerste nummer van 2023 van het tijdschrift ‘Heem Son en Breugel’ van de Erfgoedvereniging is vorige week verschenen; het opent met een uitgebreid verhaal over het Vestzaktheater. Nu het door de komst van het Dommelhuis niet meer gebruikt hoeft te worden, hebben we de tijd om na te denken over een mogelijke zinvolle invulling van dit gebouw, dat dateert uit 1930. Het ‘patronaat’ heette het toen, en de mannelijke katholieke jeugd kon er, onder toezicht van de pastoor, zinvol de spaarzame vrije tijd met muziek en toneel vullen. Het gebouw kreeg als beschermheilige Sint-Cornelius, vandaar ook dat het tientallen jaren ‘Corneliushuis’ heette, of gewoon ‘Knillishuis’. De grote zaal werd gebruikt bij uitvoeringen, bij feestelijke gelegenheden en andere bijeenkomsten. Tijdens de oorlogsjaren zaten er ook Duitse militairen en in 1943 een groep priesterstudenten van seminarie Beekvliet. In 1944 had generaal Taylor er een paar dagen zijn stafkwartier en na de oorlog werd het o.a. noodkerk, gymnastieklokaal, apotheek en bibliotheek.

In 1977 nam de gemeente het gebouw over van de parochie en werd het een ‘vestzaktheater’. Was een nieuw dorpshuis niet beter? Bekend is het verhaal van allerlei plannen die niet doorgingen en van de opening van het Dommelhuis in 2022. Wat nu te doen met het oude gebouw? Behouden? Mogelijkheden en wensen? De Erfgoedvereniging denkt graag mee.

Historische geografie
Een nieuw project is gestart: aan de hand van de kadasterkaart van 1832 een goed beeld schetsen van onze geschiedenis, de gegevens die we verzamelen digitaal vastleggen en voor iedereen beschikbaar maken. Wie meer wil weten over de Sonse Bergen en de dode Dommelarm, kan al bij onze medewerkers terecht. We zoeken naar meer handjes voor dit project, want voor wie meer wil weten over het verleden van onze omgeving is het een uitgelezen kans om hieraan mee te werken. Elke maandag van half tien tot vier bent u welkom in het Oude Raadhuis. De koffie staat klaar.

Onze kiosk
Het was een goed idee van de gemeente om ter gelegenheid van de opening van de A50 te kiezen voor een kiosk. De toenmalige gemeentesecretaris ging op zoek en vond in België een antiek exemplaar, dat er niet uitzag. Maar wie goed keek, zag wat er verborgen was onder al die roest. En zie wat het geworden is na een forse restauratie: een juweel in ons dorp. Vooral in de zomermaanden bruist het er van de muzikale activiteiten, die zorgen voor een gezellige drukte op de terrassen. Het is terecht een gemeentelijk monument.

Het blad sluit af met de rubriek ‘Mededelingen’. Losse nummers zijn verkrijgbaar bij Optiek Cooijmans in de Dommelstraat en op maandag in het Oude Raadhuis. Onze collecties van foto’s, documentatie, oude krantenknipsels, notariële akten, rouwbrieven, bidprentjes enz. worden regelmatig aangevuld door schenkingen. Mocht u iets in de kast hebben liggen dat past bij deze collecties, gooi het niet weg! Wij stellen het erg op prijs als u contact opneemt met een van onze vrijwilligers, of zelf langskomt op maandag in het Oude Raadhuis tussen 9.30 en 16.00 uur.