Logo mooisonenbreugel.nl
   | Fotonummer: fd63df
Foto: ©Heemkundekring
Heemkunde

Oma's schoenendoos

Son en Breugel - Helemaal op de bodem van oma's schoenendoos vonden we een foto uit 1932 van Pietje van Tits. Hij kwam oorspronkelijk uit Sint-Oedenrode waar hij in loondienst werkzaam was. In Son begon hij in de jaren twintig een schildersbedrijf annex winkel in verfartikelen. Op de foto staat Pietje voor zijn winkel in de Kanaalstraat. Tijdens de aanleg van het Wilhelminakanaal (1916-1923) constateerde de gemeente dat in het gebied ten zuiden van het kanaal de bebouwing zich begon uit te breiden en dat er behoefte was om er een wijk- of straatnaam aan te geven. Op 27 september 1919 besloot de gemeenteraad bij monde van de voorzitter (burgemeester Van de Ven) als volgt: "…dat daaraan den naam van Kanaalstraat gegeven worde, die zal beginnen aan den Zuidelijken oever van den duiker in den Provincialen weg der Groote Beek en eindigen aan den Noordelijken oever van den Herpenbeek." Het besluit werd zonder hoofdelijke stemming aangenomen.

Het opmerkelijke is dat er in die tijd nog nauwelijks officiële straatnamen in Son en Breugel bestonden. Wel hadden huizen een adrescode bestaande uit een letter en een volgnummer. Zo was het adres van het raadhuisje A49 en dat van de kerk in Breugel B45. Toen Wim van Tits (zoon van) ons onlangs kwam vertellen dat hij een nota bezit uit 1932 van zijn vader voor geleverd schilderwerk waarop pand Van Tits het adres Wilhelminastraat C26 heeft, vielen wij bijna van onze stoel. Die C26 klopte wel want dat werd vanaf 1948 Kanaalstraat 23, maar waar kwam die naam Wilhelminastraat vandaan? Wij vermoeden dat dit te maken had met het 25-jarig regeringsjubileum van Koningin Wilhelmina in 1923. In alle steden en dorpen – uiteraard ook in Son en Breugel - werd dit heuglijke feit uitbundig gevierd. Wat ligt er dan meer voor de hand dan een nieuwe straat te vernoemen naar de geliefde vorstin? Oké, goed idee. Maar wacht even, hadden we die nieuwe straat al niet een naam gegeven? Zo moet het ongeveer gegaan zijn en ging de naam Wilhelminastraat uiteindelijk niet door.

Verfhandel Van Tits verhuisde later van C26 naar C4 (eveneens Kanaalstraat, vlak bij het Wilhelminakanaal). Na de oorlog ging het gezin Van Tits wonen aan de Markt op nummer 11 en in de Breeakker werd alsnog een straat naar Wilhelmina vernoemd (Wilhelminalaan). Ook andere straten in deze wijk kregen namen van leden van het koningshuis.

U kunt de foto ook bekijken op de website van de Heemkundekring. Zoek naar nummer 77477 en u kunt de foto naar eigen wens uitvergroten.

Heeft u nog meer informatie over deze foto? Stuur uw reacties naar Frans Wilbrink, email: secretaris@hkksonenbreugel.nl, of bel naar 0499-473049.

Meer berichten
 
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=6037618&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=mooisonenbreugel.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=569" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>