Logo mooisonenbreugel.nl
Het H. Hartbeeld op het Pieter Brueghelplein in 1953   | Fotonummer: 4aa9f5
Het H. Hartbeeld op het Pieter Brueghelplein in 1953 (Foto: ©Heemkundekring Son en Breugel)
Heemkunde

Intronisatie van het Heilig Hart van Jezus (deel 4)

Son en Breugel - Nadat in juni 1925 in Son een H. Hartbeeld was geplaatst, kon Breugel natuurlijk niet achterblijven. Het combineren van de intronisatie met een priesterjubileum van de pastoor zoals in Son zat er voorlopig niet in. Het 25-jarig priesterfeest van pastoor Van Vlokhoven zou pas in 1935 plaatsvinden en zolang wilde men niet wachten. Er werd geld ingezameld bij de parochianen en het eindresultaat was een bedrag van f. 2.600. Net als in Son werd de opdracht voor het maken van het beeld gegund aan de firma J. Custers in Eindhoven. Het beeld kostte f. 2.250 zodat de pastoor nog een aardig bedrag overhield. Zondag 3 juli 1927 was de grote dag van de plechtige intronisatie van het Heilig Hartbeeld. Het Eindhovensch Dagblad doet vier dagen later als volgt verslag van de gebeurtenis:

“Op het vriendelijke en pitoreske dorpspleintje, waar het kunstminnende nageslacht verleden jaar het monument ter herinnering aan Pieter Breughel den Oude heeft geplaatst, had j.l. Zondag de plechtige intronisatie plaats van een H. Hartmonument. Nadat des ochtends de parochianen in grooten getale ter H. Tafel waren genaderd, had des nam. te half vier onder groote deelname van het volk de onthulling en wijding van het prachtige beeld plaats. Tal van verenigingen, groepen bruidjes, de gemeentelijke autoriteiten, afdeelingen van Burgerwacht, Vrijwilligen Landstorm enz. waren op het keurig onderhouden plein opgesteld toen na een salvo der gewapenden het monument onthuld werd en pastoor Van Vlokhoven de wijding verrichtte. Pater Chr. Boomaars, rector van het Redemptoristenklooster te ’s-Bosch, hield een feestpredikatie, waarin hij op treffende wijze sprak van de liefde van den Christus Koning voor het menschdom. Hulde bracht de gewijde redenaar aan de armen en rijken van Breugel, die allen op hun manier de oprichting van dit monument hadden mogelijk gemaakt. Tenslotte werd door het verzamelde volk luide een akte van hulde en trouw aan den Christus-Koning uitgesproken. Met het zingen onder begeleiding der harmonie van Son van het intronisatielied, nam de plechtigheid op het plein een einde en werd naar de kerk getogen, waar een vóór de wijding begonnen Lof werd voortgezet. Het monument is een waar sieraad voor het nederige dorpje en draagt als opschrift: ‘H. Hart van Jezus zegen de parochie Breugel’.”

Het beeld heeft tot aan de jaren zestig naast het Breugelmonument op het Pieter Brueghelplein gestaan. Bij de reconstructie van het plein werd het beeld verplaatst naar de Sint Genovevakerk waar het nu nog staat. Son en Breugel hadden nu ieder hun H. Hartbeeld maar hoe zat het nu met de intronisatie van het Heilig Hart van Jezus in de gezinnen? Dit was immers het doel van pater Matteo en de kerk. De verspreiding van de boodschap werd in Nederland voortvarend aangepakt. In 1915 verscheen een boekje met de titel “Intronisatie van het Allerheiligste Hart van Jezus in de woningen”. Het boekje met een oplage van 3.000 exemplaren was binnen enige maanden uitverkocht. Ook in Son en Breugel moet in de meeste huizen een gipsen H. Hartbeeld hebben gestaan. In het fotoarchief van de Heemkundekring zijn echter interieurs met zo’n beeld slechts sporadisch te vinden. Ook geschreven bronnen zijn er niet of nauwelijks. Uit eigen ervaring kan ik er wel iets over vertellen. Ik woonde in Eindhoeven stadsdeel Strijp en wij hadden thuis een H. Hartbeeld. Bovendien hing bij ons een zogenaamde Familie-Oorkonde aan de muur. Hierin verklaarden mijn ouders, die in 1939 trouwden: “Het huisgezin heeft plechtig het H. Hart van Jezus in zijn woning geïntroniseerd door het al zijn leden, tegenwoordige en afwezige, zelfs overledene toe te wijden.” Als kinderen begrepen wij daar natuurlijk niets van. Het beeld vonden wij wel mooi. Bij een van de vele stoeipartijen viel het beeld in gruzelementen uiteen. Maar daarom niet getreurd, de gipsen brokstukken deden prima dienst als stoepkrijt. Zo kreeg het H. Hartbeeld een tweede leven toebedeeld.

Stuur uw reacties naar Thom van Dommelen (e-mail: excursies@hkksonenbreugel.nl) of bel naar 06-28203706.

Meer berichten

Wat vindt u?

Doet u in deze tijd bewust uw boodschappen wat meer bij de lokale ondernemersReageren!
 
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=6037618&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=mooisonenbreugel.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=569" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>