Logo mooisonenbreugel.nl
   | Fotonummer: 29f746
Foto: Ingezonden

Body-Care Verbeek (ver)bouwt aan de toekomst

Son en Breugel - Fysiotherapie Verbeek bestaat dit jaar 30 jaar! Een moment om bij stil te staan. Oprichter en trotse eigenaar Frank Verbeek blikt terug op het verleden en geeft een doorkijk over de toekomst van zijn bedrijf.

In 1989 opende de fysiopraktijk zijn deuren aan de Texellaan 10 en verhuisde in 2004 naar Ekkersrijt 4206 en ging daar verder onder de naam Body-Care Verbeek bv. Voor Frank was het een bijzondere stap om vanuit een woonwijk de praktijk te verplaatsen naar een bedrijventerrein.

Beweegzorg in bedrijvenloods
Het aankopen van een bedrijfspand gaf de ruimte om een professionele fitnessruimte in te bouwen. De nadruk heeft altijd gelegen op de beweegzorg en niet zo zeer op een traditioneel fitnesscentrum. De verhuizing is goed uitgevallen, de mensen weten de praktijk nog steeds goed te vinden, waardoor de praktijk is gegroeid.

Ontwikkelingen in zorg
Frank staat, 15 jaar later, weer voor nieuwe uitdagingen. Maatschappelijk is er veel veranderd, zoals de financiering van de zorg. Zorgverzekeraars hebben inmiddels de regie in de zorg overgenomen. De vergoeding voor fysiotherapie is momenteel deels verplaats naar de aanvullende verzekeringspolissen. Vaak zijn de chronische patiënten hiervan de dupe. "Gelukkig zien we de druk vanuit de maatschappij en de politiek toenemen op deze scheve verhoudingen tussen zorgaanbieders en de zorgverzekeraars recht te trekken. De tweede grote verandering is de leeftijdsopbouw van de samenleving. We zien een toename van het aantal 65-plussers en de roep om leefstijlveranderingen in verband met de bekende welvaartskwalen als overgewicht en hart- en vaatziekten", aldus Frank.

Een nieuwe richting
Om de uitbreiding van de faciliteiten aan te bieden, bleek een verbouwing van het pand en het uitbreiden van het team met een beweegagoog/personaltrainer gewenst. Op deze manier kan de patiëntenzorg onder de verantwoordelijkheid van de fysiotherapeut blijven vallen en zodra de medische noodzaak afneemt, kan de zorg verschuiven, naar de 0 lijn zorg. Frank probeert beweegzorg te gaan aanbieden van de 0 tot en met de 1,5 lijn zorg om hiermee aan de verwachting van de politiek en de zorgvraag uit de maatschappij te voldoen.

Vitaliteit en Lifestyle
"Een andere uitdaging is om Vitaliteit en Lifestyle programma's te bedenken die leuk, nuttig en goed onderbouwd zijn. Deze programma's kennen veelal hetzelfde vertrekpunt: afvallen, of weer in conditie komen na een negatieve gebeurtenis. Om aan al deze wensen van mensen te kunnen voldoen en waarbij rekening gehouden wordt met de verschillende doelgroepen, was het verbouwen van de bestaande ruimte noodzakelijk. Dit alles resulteerde in, om naast de bestaande fysiotherapie/revalidatie faciliteiten, nu ook een viertal Vitaliteit en Lifestyle trainingen aan te kunnen bieden. "We hebben geïnvesteerd in ruimte en in nieuwe apparatuur." Er waren veel verschillende wensen; individueel of in groepsverband en kracht- of conditietraining onder begeleiding. Dit alles was niet mogelijk binnen de setting van de huidige inrichting, waarbij de patiëntenzorg niet in het gedrang komt. "De vraag bij hulp van gewichtsafname komt vaak voor. We werken daarom samen met een voedingsdeskundige en/of een diëtist."

Bewegen is leven
"De maatschappij blijft veranderen en daarmee de behoefte van de mensen. De gemiddelde leeftijd gaat veranderen en de daarmee gepaarde wensen en eventuele fysieke ongemakken. De fysiotherapeut is en blijft een belangrijke schakel in de beweegzorg. "Door middel van de aanpassingen in ons beweegcentrum hoop ik zo de zeer verschillende wensen van mensen op het gebied van sport en beweging aan te bieden. Wij lopen ook tegen vragen of wensen aan die weer om aanpassingen vragen", geeft Frank aan. Immers 'bewegen is leven'.

Meer berichten
 
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=6037618&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=mooisonenbreugel.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=569" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>