Logo mooisonenbreugel.nl
   | Fotonummer: 1a2b96
Foto:
Verkiezingen

Waterbeheer van de toekomst

Son en Breugel / Regio - Waterschap De Dommel is er om te zorgen dat inwoners en bedrijven 'droge voeten' houden. Het waterschap voert tal van maatregelen uit om wateroverlast binnen de bebouwde kom te voorkomen. Aan de ene kant weet Waterschap De Dommel waar nu al wateroverlast kan optreden maar ze maken ook steeds meer gebruik van computermodellen om wateroverlast te voorspellen. Door de klimaatveranderingen neemt de kans op meer extreme buien toe en daar moeten zij zich op voorbereiden.

Water en waterkeringen
Een van de oplossingen is het inrichten van gebieden waar het waterschap het teveel aan water tijdelijk kan 'parkeren'. Dit wordt waterbergingsgebieden genoemd. Een waterberging zorgt bij langere tijd van veel regen voor minder wateroverlast. In 1995 stond het Bossche Broek vol water, de A2 liep onder en het scheelde niet veel of ook Den Bosch was ondergelopen. Het Bossche Broek is naast natuurgebied ook een waterbergingsgebied. Een andere aanpassing tegen het hoge water is het aanleggen van waterkeringen om laaggelegen gebieden binnen de bebouwde kom te beschermen tegen hoog water.

Natuurlijke oplossingen
Beken stromen door de laaggelegen gebieden in de Dommelvallei. Door in deze gebieden de beken weer te laten meanderen, breder te maken en de oevers af te vlakken, wordt er voor meer ruimte voor water gezorgd én wordt de unieke natuur en landschap in de Dommelvallei hersteld.

Klimaatbestendig
Gemeentes en waterschappen en haar inwoners hebben een belangrijke rol in het klimaatbestendig maken van hun stad of dorp. Meer openbaar groen, meer parken, tegels eruit waar het kan en 'groene daken' zijn mooie voorbeelden van initiatieven om de stad meer klimaatproof te maken. Waterschap De Dommel heeft voor de komende twee jaar extra geld beschikbaar gesteld om de omgeving klimaat bestendig te maken.

Groen schoolplein
De Dommel steunt het initiatief 'groene schoolpleinen van de toekomst'. Groene schoolpleinen zijn gezond, aantrekkelijk en leerzaam, bevorderen de biodiversiteit en maken de leefomgeving klimaatbestendiger. We hopen dat in 2020 minstens een kwart van alle schoolpleinen in Noord- Brabant een groene oase is om in te spelen, van de natuur te genieten en bijdraagt aan het vasthouden van water in natte periodes.

Onzichtbare dam
Het Van Abbemuseum ligt aan de Dommel en heeft de afgelopen jaren regelmatig last gehad van hoogwater. Om het gebouw en de kunst hiertegen te beschermen heeft het waterschap een bijzondere waterkering aangelegd in de vijver van het museum. Bij dreigende overstroming wordt de 33 meter lange kunststof dam zichtbaar. Het stijgende water drukt de waterkering binnen enkele minuten automatisch omhoog. Zo wordt ervoor gezorgd dat museumbezoekers droge voeten houden.

Bescherming hoogwater in Eindhoven
De laaggelegen wijken Hanevoet en Ooievaarsnest aan de rivier de Dommel worden beschermd door kades. Een speciale stuw zorgt ervoor zorgt dat al het teveel aan water niet Eindhoven instroomt, maar door het Afwateringskanaal naar het Wilhelminakanaal wordt afgevoerd. Zo wordt ervoor gezorgd dat de inwoners van Eindhoven droge voeten houden.

Weer stemmen
Op woensdag 20 maart zijn de verkiezingen voor het algemeen bestuur van Waterschap De Dommel. Deze zijn tegelijkertijd met de verkiezingen voor de Provinciale Staten. Er spelen verschillende belangen op gebied van bijvoorbeeld natuur, landbouw, recreatie en veiligheid. Er valt wat te kiezen, u stemt toch ook? Stemhulp dommel.mijnstem.nl kan u helpen om een goede keuze te maken. Meer informatie over de waterschapsverkiezingen vindt u op www.dommel.nl/verkiezingen

 

Emmy Grit
Meer berichten
 
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=6037618&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=mooisonenbreugel.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=569" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>