Stichting Leergeld logo
Stichting Leergeld logo Foto:

Alle kinderen mogen meedoen

Algemeen

Son en Breugel - Steeds meer gezinnen komen in financiële problemen en niet zelden zijn het ook de kinderen die dan de dupe worden. Want op extra uitgaven voor een fiets of een sportclub moet plotseling bezuinigd worden. Stichting Leergeld kan in deze situaties een helpende hand bieden. Deze krant ging in gesprek met Maarten Claessens, voorzitter van Leergeld Best, Oirschot en Son en Breugel.

Redacteur: Jürgen Feuerriegel

“Ons motto is: alle kinderen mogen meedoen”, vertelt Maarten,”want nu meedoen is straks meetellen. Veel ouders kunnen de rekeningen niet meer betalen en moeten hun kinderen vervolgens teleurstellen: geen schoolreisje, geen voetbalschoenen, geen fiets, geen computer of muziekles. Voorheen kregen wij de meeste aanvragen van gezinnen die van de bijstand leven, maar inmiddels komen er steeds meer mensen bij die een minimumloon verdienen of zzp’ers in geldnood. Onze stichting Leergeld is bedoeld om deze gezinnen te ondersteunen, zodat hun kinderen gewoon mee kunnen blijven doen in de maatschappij.”

Hoe werkt het?
Iedereen kan zelf of via een hulpverlener een aanvraag doen voor kinderen van 0 tot 18 jaar. De aanvrager wordt thuis bezocht door een vrijwilliger van Leergeld, een zogenaamde intermediair. Die beoordeelt in overleg met de coördinator van Leergeld de situatie en of de aanvrager in aanmerking kan komen voor steun. Het uitgangspunt is dat een gezin met twee ouders niet meer dan 2250 euro netto per maand beschikbaar heeft. Alle inkomsten worden bij elkaar opgeteld, zoals huurtoeslag, kindgebonden budget, zorgtoeslag etc. Bij een éénoudergezin is de norm 2050 euro netto per maand; deze normen zijn gebaseerd op 120% van het bijstandsniveau. Vervolgens informeert de intermediair de aanvrager of de aanvraag wel of niet gehonoreerd is. De behandeling van een aanvraag duurt maximaal 14 dagen, volgens een trotse voorzitter Maarten. Een kind kan trouwens in aanmerking komen voor meer dan één donatie indien dat nodig wordt geacht.

Bijzonder aan de werkwijze van Leergeld is dat het geld voor een sportclub of fietsenwinkel, of een andere organisatie, altijd direct wordt overgemaakt aan degene die het geld dient te ontvangen en dus nooit aan de aanvrager zelf, om te voorkomen dat een donatie voor andere uitgaven wordt gebruikt. In de gemeente Son en Breugel worden jaarlijks gemiddeld 140 kinderen bereikt uit ca. 80 gezinnen. Leergeld kan deze kinderen financieel ondersteunen dankzij een vaste subsidie van de gemeente uit de middelen die de gemeente ontvangt vanuit de participatiewet. “Tot nu toe konden wij elk jaar alle goedgekeurde aanvragen honoreren met deze bijdrage, aangevuld met de donaties van sponsors of bijzondere afspraken die we met verenigingen of anderen kunnen maken”, licht Maarten toe.

Ervaringen van intermediairs
Carla en Henk - intermediairs gebruiken alleen de voornaam - uit Son en Breugel komen regelmatig bij de gezinnen thuis en maken van alles mee. “Laatst heb ik de bijdrage voor de zwemles en het behalen van het diploma van een jongetje van 6 jaar kunnen regelen”, vertelt Henk, “en dan zie je hoe blij zo’n kind ermee is, en de ouders waren bijzonder dankbaar. Ik heb wel eens chocolade gekregen van een gezin als blijk van waardering. Ik ben de afgelopen maanden bij gezinnen van 14 verschillende nationaliteiten thuis op bezoek geweest, ook bij Oekraïense vluchtelingen. Vaak helpen dan de kinderen met het vertalen, of wij gebruiken Google Translate omdat niemand echt Nederlands of Engels spreekt.”

Carla legt uit hoe belangrijk het respect is in de werkwijze van Leergeld. ”Mensen schamen zich vaak vanwege het feit dat ze hulp nodig hebben, terwijl hun moeilijke financiele situatie buiten hun schuld is ontstaan. Wij respecteren hun privacy en niemand hoeft te weten dat Leergeld in beeld is. En als wij bijvoorbeeld een fiets betalen, dan krijgt hun kind die fiets van de ouders en niet van Leergeld.”

Maarten is als voorzitter trots op wat Leergeld als vrijwilligersorganisatie bereikt: “Wij werken uitsluitend met vrijwilligers en met de steun van de gemeenten Best, Oirschot en Son en Breugel, en bereiken op een heel praktische en snelle manier van werken honderden kinderen in onze regio die anders de aansluiting zouden verliezen met onze samenleving, en daar doen wij het voor.”

Aanvragen kunnen gedaan worden via www.leergeld.nl of contact.leergeld@gmail.com.