Afbeelding
Foto: MooiSonenBreugel

Marianne van Lent neemt afscheid van haar Stoklandschool

Human Interest

Son en Breugel - De kleurige krijttekeningen en de restanten van slingers op het schoolplein herinneren nog aan het schoolfeest van de dag ervoor; een feestdag met een geweldige ontvangst op de tandem en prachtige presentaties door de kinderen van basisschool De Stokland in Breugel ter gelegenheid van het afscheid van Marianne van Lent en haar collega Jeanne van de Ven; zij gaan beiden met pensioen.

Redacteur: Adrie Neervoort

Maar ook de dag erna zijn de feestelijkheden nog niet gestopt; zo overhandigde de vertrekkende directeur Marianne van Lent tijdens een officieel moment de sleutel van De Stokland aan haar opvolger Rebecca Gelen, de nieuwe directeur van de school. De leerlingen hadden voor de gelegenheid samen met de leerkrachten een ‘lipdub’ gemaakt; dat is een videoclip bestaande uit één enkele opname, waarin je met een groep mensen een situatie uitbeeldt.

Tevreden
De huidige directeur van De Stokland verlaat de basisschool waar zij 20 jaar directeur van was, om te gaan genieten van haar pensioen. Het is een periode waar zij heel tevreden op terugkijkt, net als op de 44 jaar die zij in totaal in het onderwijs actief was.

Marianne is op haar kantoor omringd door bloemen en cadeaus. Ze wijst op een heel bijzonder geschenk: een tekening van haar Stoklandschool, met het logo dat is opgebouwd uit portretfoto’s van de huidige leerlingen van de school.

Breugel
‘Haar leerlingen’, zegt ze met nadruk, want ook al staat zij niet voor de klas, het zijn toch haar leerlingen. Alweer 20 jaar geleden werd Marianne, toen zij een opleiding volgde om mogelijk een directeursfunctie te gaan vervullen in het onderwijs, gevraagd om directeur te worden van bassischool De Stokland in Breugel. “Ze zochten een geschikte opvolger voor de vertrekkende directeur”, zo begint zij het verhaal over haar leven, dat eigenlijk gaat over haar passie en gedrevenheid in het basisonderwijs; een ‘onderwijsleven’ dat begon in 1978 toen ze met haar diploma de PABO verliet. Het bracht haar, via een aantal basisscholen in Eindhoven, 20 jaar geleden naar Breugel.

Net als toen kwam ze gisteren ook op de tandemfiets naar school; toen met de directeur die zij opvolgde, en nu met haar collega en intern begeleider Jeanne van de Ven, die na 26 jaar in het onderwijs ook stopt als aanvankelijk leerkracht en later IB-er van basisschool De Stokland.

Ontwikkeling
Een gesprek met Marianne, is een gesprek over kinderen en leerkrachten en hun talenten, kansen en ontwikkeling; een gesprek over haar passie dus.

“Je kunt honderd keer hetzelfde aanbieden aan een leerling met de gedachte ‘dan komt het er wel uit’, maar naar mijn idee werkt het zo niet.  “Als het niet lukt, zoek dan naar andere manieren om het aan te bieden, om het uit te leggen, te laten ervaren. Laat kinderen bovendien leren met hart, hoofd en handen. Bied méér aan dan alleen cognitieve vakken. Breed aanbod is belangrijk voor de totale ontwikkeling van kinderen en ik denk dat we daar op de Stokland steeds meer in slagen. Daar ben ik echt trots op” aldus Marianne. 

Dit heeft ze zelf ook ervaren in haar eigen leven, bijvoorbeeld tijdens haar opleidingen en de vele studies die ze daarnaast heeft gedaan. Ze vertelt over haar tijd op de PABO, toen nog een erg schoolse opleiding, gebaseerd op kennis en overdracht. Dat was ook de tijdgeest. Maar ook daar was er toen al aandacht voor beweging en muziek. 

Ervaring
Voordat zij directeur werd van De Stokland had zij al ruim 23 jaar op verschillende scholen in Eindhoven voor de klas gestaan. Op heel diverse scholen en in alle groepen Marianne en haar man, die ook in het onderwijs werkt, kregen drie kinderen. En inmiddels zijn er ook vier kleinkinderen. Al die jaren voor de klas hebben haar niet alleen veel ervaring opgeleverd, maar waren ook een mooie voorbereiding op haar taak als schoolleider.

“Als leerkracht de kinderen goed voorleven werkt! Het werkt veel beter dan welke methode ook. Dat werkt zo met het bespelen van een instrument maar ook waar het gaat om goed burgerschap en duurzaamheid. Goed voorbeeld doet goed volgen! Dat zie je in Breugel bijvoorbeeld terug bij het Carnaval. Al jong bouwen kinderen samen met hun ouders aan de Carnavalswagens en later zie je dat veel jeugd het initiatief met elkaar weer oppakt om een wagen te bouwen. Mooi toch?”

Volgens Marianne is het onderwijs in al die jaren zeker veranderd: “Uit de samenleving komen steeds meer problemen naar ons toe, en het is de kunst om daar een goede balans in te vinden wat je als school wel of juist niet oppakt. Het gevaar schuilt erin dat je overal enthousiast van wordt, dat zit in onze beroepsgroep”, aldus Marianne

Inspireren
Op de vraag of iedereen leerkracht kan worden antwoordt Marianne: nee, zeker niet iedereen kan leerkracht worden, daar is passie en talent voor nodig volgens Marianne: “Een goede directeur ondersteunt dit talent door te faciliteren en te coachen, en daarbij niet alleen de regelkant voor zijn rekening te nemen, maar ook te inspireren, mensen te zien en onderwijskundig goed op de hoogte te zijn.”

Wat bijblijft is de betrokkenheid en de ondernemingszin van ouders, dat is opvallend hier in Breugel. Iedereen kent wel iemand die iets kan regelen als het e.e.a. georganiseerd wordt. Bijzonder is dat. In deze vorm ben ik dat niet eerder tegengekomen. Het kenmerkt de Stokland en het kenmerkt Breugel.

“Het was een genoegen om hier schoolleider te mogen zijn. In die tijd heb ik samen met ouders, leerlingen en leerkrachten veel moois mogen ontwikkelen. “De school spettert en bruist”, zoals een (eerst) vader en nu opa meldt. Dat vond ik echt een mooi compliment.

Naast alle mooie herinneringen waren er ook verdrietige momenten. Marianne doelt op het overlijden van twee te jonge collega’s en drie ouders, en op de brand van de oude school. Die gebeurtenissen hadden een grote impact. Ook dat maak je samen door.

Eervol
Zowel Marianne als Jeanne zullen niet vergeten worden op de Stokland, want vanaf nu heet het kleuterplein het ‘Jeanne van de Ven Plein’ en het grote plein aan de voorzijde het ‘Marianne van Lent Plein’. Heel eervol vinden ze dat.

Tot slot blijkt er vooral veel dankbaarheid voor die fijne tijd in Breugel. En voor het fantastische afscheidsfeest op twee hele bijzondere dagen: lieve kinderen, geweldig team en lieve ouders: dank jullie wel! Veel succes voor de toekomst! Het ga jullie goed!!”

Voernoot: Jeanne en Marianne beseffen in wat voor kansrijke omgeving kinderen hier in Breugel opgroeien. Zij hebben tijdens hun receptie dan ook gevraagd om een donatie voor de ‘Stichting Masi’. Daaraan is goed gehoor gegeven. Voor de studie van Sipho is zo’n €450,- bijeengebracht! Geweldig!

Marianne van Lent  voorop en Jeanne van de Ven samen op de tandem