Afbeelding
Foto: Wil Feijen

PreZero stopt als afvalverwerker bij Blink

Algemeen

Son en Breugel - Tijdens een informatieve bijeenkomst over Blink werden Willie Horden (Dorpsvisie) en Henk Hulsen (CDA), gemeenteraadsleden van Son en Breugel, onaangenaam verrast door de mededeling dat PreZero, de vuilophaler en verwerker van Blink, de samenwerking wil beëindigen. 

Redactie: Adrie Neervoort

Een directe reden voor dit besluit werd niet gegeven, maar volgens een artikel in het Eindhovens Dagblad zou PreZero het bestuur van Blink verwijten dat zij onzorgvuldige besluiten nemen en er niet langer naar de toekomst wordt gekeken. PreZero is een private partij en verzorgt al 20 jaar de afvalverwerking voor Blink, en is medeoprichter van deze gemeenschappelijke regeling.

Sinds 2022 heeft de gemeente Son en Breugel zich aangesloten bij Blink, net als acht andere gemeentes eerder. Door dit samenwerkingsverband regelen de gemeentes gezamenlijk hun vuilnisophaal en -verwerking. Dit zou niet alleen organisatorisch voordeliger zijn, maar ook gunstiger wat betreft de kosten van het ophalen en verwerken van het huisvuil. Mede door dit argument wist oud-wethouder Paul van Liempd in maart 2021 de gemeenteraad van Son en Breugel te overtuigen om zich aan te sluiten bij Blink.

Vraagtekens
Bij de samenwerkingsconstructie die Blink is, worden al enige tijd vraagtekens geplaatst, met name aangaande de juridische onderbouwing. Het gaat daarbij over de samenwerking die Blink met PreZero heeft, maar ook over de juridische relatie tussen de deelnemende gemeentes en Blink. Ook zou er geen openbare aanbesteding zijn geweest, terwijl een openbare aanbesteding waarbij meerdere bedrijven kunnen inschrijven vaak kan leiden tot lagere kosten.

In september vertrok geheel onverwachts al de directeur van Blink, Mark Vaal, omdat PreZero de samenwerking met hem als directeur opzegde. Nu kondigt PreZero aan om de samenwerking met Blink te stoppen. Volgens Henk Hulsen (CDA) klopt het dat er getwijfeld wordt over de rechtsvorm van Blink. Daarvoor wordt volgens hem ook een intern onderzoek gedaan. De conclusie van dit onderzoek zal op 19 april aanstaande met de aangesloten gemeentes worden gedeeld. 

Doordat PreZero nu de samenwerking met Blink opzegt, komt het ophalen en verwerken van het huisvuil niet direct in gevaar. “Maar door het uittreden van PreZero zal de regeling worden opgeheven en hiermee zal de samenwerking met negen gemeentes, zoals die nu is geregeld onder Blink, eindigen”, geeft Willie Horden aan. “En het is nog maar de vraag of de negen gemeentes op de huidige wijze onder Blink willen blijven samenwerken”, zo laat Henk Hulsen weten. De negen gemeenteraden gaan het conceptrapport bespreken en kunnen de koers voor de toekomst bepalen. Dat kan een toekomst zonder, maar ook met PreZero zijn.