Impressie Boswoning
Impressie Boswoning Foto: © SWZ Zonhove

Aangepaste nieuwbouwplannen voor Zonhove door hoge kosten

Algemeen

Son en Breugel - Door de huidige economische omstandigheden is het financieel volgens SWZ niet meer verantwoord om op dit moment alle gepresenteerde nieuwbouwplannen op Zonhove uit te voeren, en daarom worden de eerder gepresenteerde plannen aangepast. “Voor onze cliënten en ook voor alle medewerkers op Zonhove willen we een zo prettig mogelijke woon- en werkomgeving creëren, daar gaan we nog steeds voor, maar door de huidige omstandigheden zijn we genoodzaakt onze plannen bij te stellen. Dit vinden we uiteraard erg jammer”, zo laat SWZ weten.

Redactie: Adrie Neervoort

De afgelopen periode heeft SWZ al twee keer een poging gedaan om de kosten naar beneden te brengen. Maar een optelsom van de verschillende kosten, veroorzaakt door de oorlog in Oekraïne, stijgende energiekosten, de hogere rentes en de bouwmaterialen die in prijs zijn gestegen, hebben er nu toe geleid om in een andere vorm en fasering verder te gaan. Dit besluit is volgens SWZ zeker niet overhaast genomen, maar heeft zeer zorgvuldig plaatsgevonden.

Volgens SWZ gaat er dus zeker gebouwd worden, maar krijgt het realiseren van woningen voor de cliënten op Zonhove, waar ook onze zorgmedewerkers op een prettige manier kunnen werken, voorrang. De basis van de woningen die de architect heeft ontwikkeld blijft behouden. De volgorde van bouwen verandert, waarbij de hoogste prioriteit dus naar wonen gaat. Het gaat helaas niet lukken om in de huidige omstandigheden op korte termijn de andere nieuwbouwontwerpen te realiseren, zoals bijvoorbeeld een nieuw behandel- en activiteitencentrum. De oude gebouwen hiervoor blijven dus voorlopig behouden zodat het aanbod van dagbestedingsactiviteiten en behandeling onverminderd door kan gaan. Ook wordt daarbij gekeken naar alternatieven.

Haalbaar
Er dus gekozen om op dit moment alleen woningen te gaan bouwen voor de cliënten, en dat is gezien de huidige omstandigheden wel haalbaar. Het streven blijft om ook alle andere gebouwen te vervangen door nieuwbouw. SWZ hoopt dan ook dat de huidige situatie gunstig is veranderd nadat de woningen zijn gerealiseerd.

Als eerste worden nu de plannen aangepast. Daarbij gaat het dus met name over de bouwvolgorde en de infrastructuur. Daarnaast zal er onderzocht worden of de ontworpen woningen met een verdieping erop nog aangepast moeten worden, want SWZ gaat er nu vanuit dat er meer woningen met een verdieping erop moeten worden gebouwd, om financiële redenen.

SWZ verwacht begin 2023 de eerste nieuwe plannen te kunnen voorleggen aan betrokkenen. Over de nieuwe, gewijzigde plannen zullen cliënten, medewerkers en omwonenden geïnformeerd worden via de huidige projectstructuur met daarin diverse werkgroepen en een in- en externe klankbordgroep.

“We realiseren ons dat het niet doorgaan van het oorspronkelijke plan een grote teleurstelling is voor iedereen. We hebben er echt van wakker gelegen. Het positieve nieuws is dat we wel eerst mooie, nieuwe woningen gaan bouwen die voldoen aan de eisen van deze tijd en die toekomstbestendig zijn!’, zo laat SWZ weten.

Mocht u naar aanleiding van dit artikel of in het algemeen nog vragen hebben, dan kunt u deze stellen via: nieuwbouwzonhove@swzzorg.nl